Maira Dzelzkalēja Briselē piedalās COPA-COGECA kongresā KLP un ģimenes saimniecības