Maira Dzelzkalēja Briselē piedalās COPA Valdes sēdē