Maira Dzelzkalēja Briselē uzstāsies pasākumā: “Rural Development Programmes – Process and Aspirations”