Maira Dzelzkalēja-Burmistre Briselē piedalās: “Innovative agriculture for next generation farms”