Maira Dzelzkalēja Lisabonā piedalās COPA COGECA prezidija sēdē