Maira Dzelzkalēja piedalās lauksaimniecības apmācības Vašingtonā