Meliorācijas attīstības plānošanas darba grupas 6.sanāksme