Meliorācijas attīstības plānošanas darba grupas sanāksme