Ministru kabineta komitejas sēdē izskatīs ZM ziņojumu par samazināto PVN augļiem, dārzeņiem