Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) informēšanas pasākuma plāna apspriešana


Sākums plkst.10:00 Zemkopības ministrijā, 510. kabinetā.