Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu


Programma || Pieteikties
ES investīciju piesaiste lauku saimniecībām
10:00-11:00
Investīciju pasākumi (Ieguldījumi materiālos aktīvos, Mazie lauksaimnieki, jaunie lauksaimnieki). Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Gita austruma
11:00-12:00 1
2016. TM sezona (EPS pieteikšanās, līgumu slēgšana). Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vadītāja Natālija Zarkrviča
12:00-12:30 Kafijas pauze
12:30- 13:30 Jaunais plānošanas periods Programma Leader. Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Linda Bērziņa
Kontakt informācija
Linards Ligeris
mob. 28677152
e-pasts: Linards.Ligeris@llkc.lv
Uzzināt vairāk