Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem Limbažu novada Viļķenes pagastā


10.00-10.30   Pieejamie Lauku attīstības plāna pasākumi 2016.gadā SIA LLKC Limbažu konsultāciju biroja vadītājs Aigars Legzdiņš
10.30-11.00 Aktualitātes un izmaiņas tiešo maksājumu pietikšanās kārtībā 2016. gadā SIA LLKC Limbažu KB uzņēmējdarbības konsultante Zaiga Blaua
11.00-11.30   Valsts atbalsta programmas Altum piedāvājums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai AS “Attīstības finanšu institūcija “ALTUM” speciāliste Linda Zaķe
11.30-12.00   LEADER pieejas pasākumu īstenošana -atbalstāmās aktivitātes, pieejamais finansējums, izsludināmās kārtas. Biedrības “Jūrkante” koordinatore
Sandija Kauliņa

Uzzināt vairāk