Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem Salacgrīvas kultūras namā


10.00-10.30 0.5 Pieejamie Lauku attīstības plāna pasākumi 2016.gadā SIA LLKC Limbažu konsultāciju biroja vadītājs Aigars Legzdiņš
10.30-11.00   Aktualitātes un izmaiņas tiešo maksājumu pietikšanās kārtībā 2016. gadā SIA LLKC Limbažu KB uzņēmējdarbības konsultante Zaiga Blaua
11.00-11.30   Valsts atbalsta programmas Altum piedāvājums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai AS “Attīstības finanšu institūcija “ALTUM” speciāliste Linda Zaķe
11.30-12.00   LEADER pieejas pasākumu īstenošana –   atbalstāmās aktivitātes, pieejamais finansējums, kārtas. Biedrības “Jūrkante” koordinatore
Sandija Kauliņa

Uzzināt vairāk