Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos


Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.
Apakštēma: Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos.
Mērķis: Iedrošināt lauku cilvēkus mājražošanas uzsākšanai un legalizēšanai.
Pieteikšanās un informācija :
SIA LLKC Madonas nodaļas Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917
SIA LLKC Lubānas novada Lauku attīstības konsultante Astrīda Ikauniece 28395276
Uzzināt vairāk