Piedalīsimies pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru pārstāvju sanāksmē