Piedalīsimies seminārā par pārtikas atkritumu uzskaiti