Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju skatīties plantāciju audzes, piedalās Mārtiņš Trons