Preiļu Lauksaimnieku apvienības diskusija


2015. gada 23. oktobrī Preiļu Lauksaimnieku apvienība organizē diskusiju lauksaimniekiem Par piena lopkopības nozares aktuāliem jautājumiem un nozares attīstības iespējām, saistoši mazajām  un vidējām  saimniecībām līdz 100 slaucamajām govīm.

Diskusijas mērķis veicināt lauksaimnieku aktīvu iesaistīšanos lauku attīstībā. Kāpināt piensaimniecības nozarē ražojošo saimniecību efektivitāti. Sakarā ar ieilgušo krīzi piena nozarē un piena iepirkuma cenu samazināšanos, zemnieki, apvienības biedri ir satraukti par savas saimniecības turpmāko attīstību.

Papildus informācija pie Zita Briška (Preiļu lauksaimnieku apvienība), Tel.nr.: 29458781
Uzzināt vairāk.