Projekta SmartAgriHubs sanāksme


ZSA pārstāv Inga Bērziņa.