Romāna Naudiņa prezentācija frakcijā par LIZ iegādes kritēriju priekšlikumiem