Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde par stratēģiju no “Lauka līdz galdam”


Piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Mārtiņš Trons.

 

Sēdes darba kārtība:
   1. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, kas notiks šā gada 19.-20. oktobrī.
   1.1.Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020. gada 19. -20. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem” (ierobežotas pieejamības informācija).
   1.2. Pozīcija Nr.1 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Stratēģija “No lauka līdz galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā (ierobežotas pieejamības informācija).
   1.3. Pozīcija Nr.2 “Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 2021. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos groza Regulu (ES) 2020/123” (ierobežotas pieejamības informācija). Ziņo: Zemkopības ministrijas pārstāvji.
   2. Pozīcija Nr. 2 “Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību” – OCTA Direktīva (ierobežotas pieejamības informācija). Ziņo: Finanšu ministrijas pārstāvji.
   3. Dažādi.