Sanāksme par meliorācijas politikas pamatnostādnēm/stratēģiju/plānu