Sanāksme par MK noteikumu projektu „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās”