Sanāksme par proteīnaugiem Kopenhāgenā, piedalās Zanda Krūklīte