Sanāksme par valsts nodevu apmēra noteikšanu par lēmuma pieņemšanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā un par lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrēšanu pašvaldībā