Sanāksme: Prezentācijas par valsts prognozēm par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām pa nozarēm