Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas konsultatīvās padomes sēde par OCTA jautājumu traktortehnikai