SEG emisiju samazinošo pasākumu novērtējuma pasākums