Seminārs: Aktualitātes lopkopības saimniecībām


Noises vieta: Bikstu pagasta pārvalde,  „Liepziedi”, Bikstu pagasts, Dobeles novads
Norises laiks: 10:00 – 14:00
Norises datums: 2014.gada 26.novembrī
Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš pie biedrības „Zemnieku saeima” biroja administratores Daces Freimutes pa tālr. 67027044 vai rakstot: birojs@zemniekusaeima.lv
 
Seminārs ir bezmaksas!
DARBA KĀRTĪBA BIKSTOS