Seminārs “Atbalsta maksājumi un kompensācijas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu lauku vidē”


22.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 4.stāva zālē, no 10.00 – 14.15 notiks Informatīvs seminārs “Atbalsta maksājumi un kompensācijas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu lauku vidē”. Aicinām uz semināru mūsu biedrus, kuriem ir jautājumi un neskaidrības par bioloģisko zālāju apsaimniekošanas jautājumiem. Iepriekš nepieciešams pieteikt savu dalību, jo Vides ministrijā ir ieviesta caurlaižu sistēma. Pieteikšanās līdz 20.aprīlim, rakstot informāciju uz e-pastu – ilona.vilne@daba.gov.lv. Semināra darba kārtība: PROGRAMMA_Atbalsta maksājumi un kompensācijas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu lauku vidē