Seminārs Aucē “Aktualitātes lauku uzņēmējiem”


Tēmas:
Valsts atbalsta finansējums uzņēmējdarbībai laukos
Lektors: Mārīte Lazdiņa, Latvijas Attīstības finanšu institūcijas „Altum” Jelgavas un Jēkabpils filiāles vadītāja
Aktualitātes par tiešajiem maksājumiem. Platībmaksājumu pieteikšanās EPS. Līgumu slēgšana.
Lektors: Viesturs Reinfelds, LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
LLKC pasākumi un atbalsta programmas uzņēmējdarbības veicināšanai laukos. LLKC Dobeles nodaļas pakalpojumi lauku uzņēmējiem.
Lektors: Raimonda Ribikauska, LLKC Dobeles KB uzņēmējdarbības konsultante
Uzzināt vairāk.