Seminārs Bauskā – Aktualitātes lauku uzņēmējiem


10.00 -12.00 2.0 Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. Biežāk pieļautās kļūdas projektu pieteikumos. Tiešie maksājumi. Viesturs Reinfelds, LAD Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
12.00-12.30 0.5 Finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos Mārīte Lazdiņa, VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” Jelgavas filiāles vadītāja
12.30-13.30 1.0 Aktualitātes.
 
LLKC pasākumi un atbalsta programmas uzņēmējdarbības veicināšanai laukos.
Rudīte Jaunzeme, LLKC, Bauskas novada lauku attīstības konsultante
Eleonora Maisaka, LLKC, Bauskas nodaļas vadītāja

 
Uzzināt vairāk.