Seminārs – diskusija par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu


Dabas aizsardzības plāna aizsargājamo ainavu apvidum “Veclaicene” izstrādes ietvaros laipni aicināti uz semināru – diskusiju “Aktualitātes bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzībā un apsaimniekošanā”.
Runāsim par zālāju daudzveidību, to ainavisko, bioloģisko un sociālo nozīmi, piemērotāko apsaimniekošanu, un par jaunās lauku attīstības programmas nosacījumiem zālāju apsaimniekošanā.
Semināra praktiskajā daļā iepazīsim augu sugu un zālāju daudzveidību dabā kopā ar ekspertiem.
Uzzināt vairāk.