Seminārs Dobelē “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”


Laba higiēnas prakse (LHP), laba ražošanas prakse (LRP), paškontrole /programma saskaņā ar 2005.gada 14. jūnija LR MK noteikumiem Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības”/
Programmā:
1. Vispārējā daļa.
2. Pārtikas nekaitīgums un drošība:
3. Vispārējs priekšstats par higiēnu, tās nozarēm.
4. Pārtikas higiēna.
5. Personāla personīgās higiēnas prasības.
6. HACCP, principi, vērtēšana un ieviešana, nozīme.
7. Klausītāju zināšanu pārbaude un apliecību izsniegšana.
Lektore – Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste – eksperte
www.pic.dobele.lv
Kontaktinformācija:
Tālr.63781740, 63781741, e-pasts piuac@dobele.lv

Uzzināt vairāk.