Seminārs “Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās”


Apakštēmas :

1.Enerģētiskās vērtības un uzturvērtības aprēķins pārtikas produktiem.

2. Ēdienu tehnoloģiskās kartes izveides pamatprincipi.

Mērķis:

1.sniegt praktiskas zināšanas uzturvielu aprēķina veikšanai un pamatprincipiem, kas būtiski, veicot uzturvērtības noteikšanu un atspoguļošanu marķējumā. Izglītojošais seminārs ir aktuāls pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem visos pārtikas aprites posmos, ja uzņēmējdarbība ir saistīta ar pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājam. Pamats, Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regula Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.

2. sniegt praktiskas zināšanas ēdienu tehnoloģiskās kartes izveidē, kas kalpo, kā pamatdokuments organizējot un vadot katra produkta veida ražošanas procesu. Dokumentētu pasākumu kopumu pārtikas ražošanas uzņēmumā nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Dalībnieki apgūs izejvielu aprēķinu, gatavā produkta ražošanai, svara zudumu noteikšanu produktiem apstrādes laikā, un gatavā produkta iznākumu.

Uzzinā vairāk.