Seminārs: Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas. Biotopu kartēšanas process Latvijā. Sabiedrības interešu ievērošana. Meža sertifikācija. Darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā.


Silava Meža Programma 2017 seminārs 25.augusts Kandava Lielā ielā 28 PDF-1
Silava Meža Programma