Seminārs: „Iespējas un darāmās lietas piena ražošanas saimniecībā krīzes apstākļos”


Semināra norises vieta: Rēzeknes novada domes zāle, Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 95a

Semināra laiks: plkst. 10:00 – 14:00

 
DARBA KĀRTĪBA
9.30 – 10.00                 Ierašanās, reģistrēšanās, kafija
10.00 – 10.15               Semināra atklāšana, Biedrības Zemnieku saeima pārstāvji
10.15 – 11.30               Kas šobrīd piena ražošanas saimniecībā ir darāms un, kas noteikti nē, Dr. Vita Būde – Gaile
11.30  – 11.45              Kafijas pauze
11.45 – 13.00               Ražošanas efektivitātes aprēķinu paņēmieni piena fermā, rezultātu analīze. Ražošanas efektivitātes novērtējums
Vācijas zemnieku rīcība krīzes situācijā, kad pašizmaksa pārsniedz piena cenu, Dr. Vita Būde-Gaile
13.00 – 13.30               Aktualitātes lauksaimniecībā: likumdošanas jaunumi, plānotie atbalsta pasākumi un maksājumi, Biedrības Zemnieku saeima pārstāvji
13.30 – 14.00              Diskusijas, atbildes, jautājumi
 
Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš pie biedrības „Zemnieku saeima” biroja administratores Daces Freimutes pa tālr. 67027044 vai rakstot:
birojs@zemniekusaeima.lv
 
Seminārs ir bezmaksas!