Seminārs Kaķeniekos “Aktualitātes lauku uzņēmējiem”


Tēmas:
Valsts atbalsta finansējums uzņēmējdarbībai laukos
Lektors: Mārīte Lazdiņa,Latvijas Attīstības finanšu institūcijas „Altum” Jelgavas un Jēkabpils filiāles vadītāja
LLKC pasākumi un atbalsta programmas uzņēmējdarbības veicināšanai laukos.
Lektors: Raimonda Ribikauska, LLKC Dobeles KB uzņēmējdarbības konsultante
Būtiskākās izmaiņas nodokļu likumdošanā 2016. gadā
Lektors: Svetlana Skripņika, VID NP ZNAD Dobeles KAC klientu apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļu inspektore
Aktualitātes par tiešajiem maksājumiem. Platībmaksājumu pieteikšanās EPS. Līgumu slēgšana.
Lektors: Viesturs Reinfelds, LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
Kontakttālrunis: 26316459, Raimonda Ribikauska, LLKC Dobeles KB uzņēmējdarbības konsultante.
Uzzināt vairāk