Seminārs-Lauku diena: Uztvērējaugi-starpkultūras un to potenciāls upju baseinu piesārņojuma samazināšanā


Seminārs_24.oktobris-page-001