Seminārs par kūtsmēslu krātuvju apsaimniekošanu


SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros rīko bezmaksas informatīvo semināru „Videi draudzīgas apsaimniekošanas metodes”. Seminārs notiks šī gada 1. decembrī, plkst. 10.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru zālē.

2014. gada 23. decembrī pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos Nr.829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” nodefinēti nosacījumi un termiņi, kuri jāievēro ganāmpulku īpašniekiem attiecībā uz kūtsmēslu apsaimniekošanu. Attiecībā uz minētajiem noteikumiem, jāatceras, ka prasības attiecas uz visiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībās ir lauksaimniecības dzīvnieki. Ir tikai atšķirības nosacījumos un izpildes termiņos atkarībā no dzīvnieku vienību skaita novietnē.

Semināra laikā Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes speciālisti informēs par piesārņojošām darbībām, kurām nepieciešama C kategorijas atļauja, par prasībām un termiņiem kūtsmēslu uzkrāšanai un uzglabāšanai pie novietnēm un ārpus dzīvnieku novietnēm, par uzraudzību un raksturīgākajām kļūdām saimniecībās. Tāpat SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Rēzeknes nodaļas uzņēmējdarbības konsultants informēs par aktualitātēm projektu pieteikumu sagatavošanas nosacījumiem pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” kūtsmēslu krātuvju būvniecībai vai rekonstrukcijai.

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja Lauku attīstības konsultantes Sintijas Šubrovskas, mob. 28311079 vai rakstot uz e-pastu sintija.subrovska@llkc.lv

Uzzināt vairāk.