Seminārs Priekuļos par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem


Seminārā lauku uzņēmējiem no Lauku atbalsta dienesta speciālistiem būs iespēja saņemt detalizētu informāciju par aktuālajiem LAP 2014-2020 pasākumiem “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” un „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.

Uzzināt vairāk.