Seminārs: Sezonas laukstrādnieki un ar tiem saistītie nodokļi


01.06.2014. stājās spēkā pavisam jauns režīms, kas attiecas uz lauksaimniecībā nodarbinātiem cilvēkiem un viņu darba devējiem. Lauksaimnieki beidzot ir sagaidījuši grozījumus normatīvajos aktos, kas atvieglos nodokļu aprēķināšanu no sezonas strādnieku darba samaksas. Šajā sakarā ir izdarīti grozījumi vairākos likumos un pieņemti arī jauni noteikumi.

Kā aprēķina sezonas laukstrādnieku ienākumu? Kā reģistrēt darbiniekus LAD un kādus pārskatus sniegt VID? Kādu līgumu slēgt – darba vai uzņēmuma? Kādas ir īpatnības zemnieku saimniecību grāmatvedībā? Rast atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem aicinām kopā ar iecienīto rakstu autori Jadvigu Neilandi seminārā

Sezonas laukstrādnieki un ar tiem saistītie nodokļi

Norises laiks un vieta: š.g. 18.jūlijā plkst. 09:30 līdz 14:00, Rīgas Biznesa skolas telpās Rīgā, Skolas ielā 11

Semināra tēmas: 

  • Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis, tā maksātāji – rezidenti, nerezidenti
  • Sezonas darba laika ierobežojumi, atlīdzības ierobežojumi un ierobežojumi darba attiecībās pie darba devēja
  • Informācijas sniegšana LAD, darbinieku reģistrācija VID un iesniedzamie pārskati
  • Nodokļa likme, nodokļa aprēķināšana un iemaksa budžetā
  • Kādu līgumu slēgt ar sezonas laukstrādnieku?
  • Kas jāievēro, ja tiek nodarbināti skolēni un studenti
  • Vai mikrouzņēmums var piemērot sezonas laukstrādnieku režīmu?
  • Grāmatvedības kārtošana z/s, atšķirības no SIA, nodokļu īpatnības
  • Darījumu apliecinošu dokumentu lietošana, pavadzīmju noformēšana
  • u.c.

Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://www.ifinanses.lv/lat/seminari/?seminars=56 vai aizpildot pievienoto pieteikuma anketu un nosūtot uz e-pasta adresi lasma@ifinanses.lv.