Seminārs Tērvetē “Integrētās augu audzēšanas aktualitātes”


Semināra saturs:
Integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātes
Lauka monitorings. Kaitīgo organismu izplatība un attīstības pakāpe
Lauka uzskaites sistēma (vēsture), tās aizpildīšanas pamatprincipi
Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai
Nozīmīgākās graudaugu un rapša slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja
Nozīmīgākās lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja
Uzzināt vairāk.