Skrundas novada BASf seminārā ZSA iepazīstinās interesentus ar aktualitātēm lauksaimniecībā