Starpministriju sanāksme par zemes iegādes MK noteikumiem