Starptautiskā konferencē par ECVET mūžizglītības kontekstā