Tautsaimniecības komisijā tiks skatīti iespējamie grozījumi Meža likumā