Tautsaimniecības komisijas sēde (Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums)


Piedalās Maira Dzelzkalēja un Edīte Strazdiņa