Tautsaimniecības komisijas sēde par Autopārvadājumu likumu un 95. kodu