Tautsaimniecības komisijas sēde (par grozījumiem Meža likumā)


Piedalās Mārtiņš Trons.